Australia Group Secretariat
RG Casey Building
John McEwen Crescent
BARTON ACT 0221
Australia

قائمة الرقابة على التصدير: مواد تستخرج منها مواد انتاج الأسلحة الكيماوية

أبريل/نيسان 2015

جدول اتفاقية الأسلحة الكيماوية

الرقم فى موجز الخدمة الكيماوى (CAS)

المادة الكيماوية

2 ب

(111-48-8)

ثيوديجليكول

1

3 ب

(10025-87-3)

اوكسيكلورايد فسفورى

2

2 ب

(756-79-6)

دايميثيل ميثيلفوسفونات

3

1 ب

(676-99-3)

ميثيلفوسفونيل دايفلورايد (DF)

4

2 ب

(676-97-1)

ميثيلوفوسفونيل دايكلورايد(DC)

5

3 ب

(868-85-9)

دايميثيل فوسفايت

6

3 ب

(7719-12-2)

ترايكلورايد فوسفورى

7

3 ب

(121-45-9)

ترايميثيل فوسفايت

8

3 ب

(7719-09-7)

ثيونيل كلورايد

9

غير مدرج

(3554-74-3)

3-هيدروكسى-1-ميثيل بيبريدين

10

2 ب

(96-79-7)

ن،ن-داي ايزوبروبيل –(بيتا)-امينو ايثيل كلورايد

11

2 ب

(5842-07-9

ن،ن-داي ايزوبروبيل –(بيتا)-امينو ايثانثيول

12

2 ب

(1619-34-7)

3-كوينوكليدينول

13

غير مدرج

(7789-23-3)

فلوريد البوتاسيوم

14

غير مدرج

(107-07-3)

2-كلورو ايثانول

15

غير مدرج

(124-40-3)

دايميثيلامين

16

2 ب

(78-38-6)

داىايثيل ايثيلفوسفونات

17

2 ب

(2404-03-7)

داىايثيل ن،ن-دايميثيلوسفوراميدات

18

3 ب

(762-04-9)

دايايثيل فوسفايت

19

غير مدرج

(506-59-2)

دايميثيلامين هيدروكلورايد

20

2 ب

(1498-40-4)

ايثيل فوسفينيل دايكلورايد

21

2 ب

(1066-50-8)

ايثيل فوسفونيل دايكلورايد

22

1 ب

(753-98-0)

ايثيل فوسفونيل دايفلورايد

23

غير مدرج

(7664-39-3)

فلوريد الهيدروجين

24

غير مدرج

(76-89-1)

ميثيل بنزيلات

25

2 ب

(676-83-5)

ميثيل فوسفينيل دايكلورايد

26

2 ب

(96-80-0)

ن،ن-داي ايزوبروبيل-(بيتا)-أمينوايثانول

27

2 ب

(464-07-3)

بيناكوليل الكحول

28

1 ب

(57856-11-8)

أو-ايثيل أو-2-دايايزوبروبيل أمينو ايثيل
ميثيلفوسفونايت ( QL)

29

3 ب

(122-52-1)

تراى ايثيل فوسفايت

30

2 ب

(7784-34-1)

ترايكلورايد الزرنيخ

31

2 ب

(76-93-7)

حامض البنزيليك

32

2 ب

(15715-41-0)

داى ايثيل ميثيلفوسفونايت

33

2 ب

(6163-75-3)

داى ميثيل ايثيلفوسفونات

34

2 ب

(430-78-4)

ايثيلفوسفينيل دايفلورايد

35

2 ب

(753-59-3)

ميثيلفوسفينيل دايفلورايد

36

غير مدرج

(3731-38-2)

3-كوينوكليدون

37

3 ب

(10026-13-8)

بنتاكلورايد فوسفورى

38

غير مدرج

(75-97-8)

بيناكولون

39

غير مدرج

(151-50-8)

سيانيد البوتاسيوم

40

غير مدرج

(7789-29-9)

بايفلورايد البوتاسيوم

41

غير مدرج

(1341-49-7)

بايفلورايد الأمونيا

42

غير مدرج

(1333-83-1)

بابفلوريد الصوديوم

43

غير مدرج

(7681-49-4)

فلوريد الصوديوم

44

غير مدرج

(143-33-9)

سيانيد الصوديوم

45

3 ب

(102-71-6)

تراى ايثانولامين

46

غير مدرج

(1314-80-3)

بنتاسولفايد الفوسفور

47

غير مدرج

(108-18-9)

داى ايزوبروبيلامين

48

غير مدرج

(100-37-8)

داى ايثيلامينوايثانول

49

غير مدرج

(1313-82-2)

سلفيد الصوديوم

50

3 ب

(10025-67-9)

أحادى كلوريد الكبريت

51

3 ب

(10545-99-0)

دايكلورايد الكبريت

52

غير مدرج

(637-39-8)

تراي ايثانولامين هيدروكلورايد

53

2 ب

(4261-68-1)

ن،ن-داىايزوبروبيل-2-أمينوايثيل كلورايد هيدروكلورايد

54

2 ب

(993-13-5)

حمض ميثيلفوسفونيك

55

2 ب

(683-08-9)

داى ايثيل ميثيلفوسفونات

56

2 ب

(677-43-0)

ن،ن-دايميثيل أمينوفوسفوريل دايكلورايد

57

غير مدرج

(116-17-6)

تراىايزوبروبيل فوسفايت

58

3 ب

(139-87-7)

ايثيل داىايثانولامين

59

غير مدرج

(2465-65-8)

و،و-داى ايثيل فوسفوروثيوات

60

غير مدرج

(298-06-6)

و،و-داى ايثيل فوسفوروديثيوات

61

غير مدرج

(16893-85-9)

هكسافلوروسيليكات الصوديوم

62

2 ب

(676-98-2)

ميثيلفوسفونوثيويك دايكلورايد

63

غير مدرج

(109-89-7)

ديثيلامين

64

ملحوظة فنية: تم إدراج الكيماويات حسب اسمها، ورقمها فيى موجز الخدمة الكيماويى وفى جدول اتفاقية الأسلحة الكيماوية (ان وجد). تخضع الكيماويات التيى لديها نفس التركيبة البنائية (مثل الهيدرات) للرقابة بصرف النظر عن اسمها أو رقمها فيى موجز الخدمة الكيماويى. وتذكر الأرقام الخاصة بموجز الخدمة الكيماويى للمساعدة فيى التحقق مما إذا كان مركب كيماويى أو خليط يخضع للرقابة بصرف النظر عن الاسم المعروف به. ومع ذلك، لا يمكن استخدام أرقام موجز الخدمة الكيماويى كوسيلة وحيدة للتعرف فيى كل المواقف لأن بعض أشكال المادة الكيماوية المذكورة فى القائمة تكون لها أرقاما مختلفة، والخلطات التيى تحتوى على مادة كيماوية واردة فيى القائمة قد يكون لها أرقام مختلفة فيى موجز الخدمة الكيماويى.