Chiến lược - Phần 3

Thúc đẩy môi trường kinh doanh và đầu tư phát triển mạnh

Sự khác biệt trong hệ thống quy định và pháp lý, văn hóa và ngôn ngữ đặt ra những thách thức cho doanh nghiệp mới tham gia thị trường ở cả hai nước.

Nhiều doanh nghiệp Australia có chỗ đứng trên thị trường Việt Nam phát triển rất mạnh mẽ, nhưng nhìn chung nhận thức về thị trường Việt Nam tại Australia vẫn còn ở mức độ thấp và nhiều công ty mới gia nhập vẫn thấy Việt Nam là một thị trường khó hiểu. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp Australia có sự hiểu biết rõ ràng về những thách thức này được hưởng lợi từ các cơ hội kinh tế của Việt Nam. Những cải cách đang diễn ra đối với doanh nghiệp nhà nước và phát triển hoạt động kinh tế định hướng thị trường sẽ mang lại sức cạnh tranh lớn hơn và mở ra nhiều cơ hội hơn nữa cho các doanh nghiệp Australia tại Việt Nam.

Cả Australia và Việt Nam đều hoan nghênh đầu tư nước ngoài, nhưng phải được rà soát cẩn thận và phù hợp với quy định. Hầu hết các khoản đầu tư mới vào Việt Nam đang được thực hiện bởi các công ty đã có mặt lâu năm trên thị trường. Các công ty Việt Nam coi Australia như là một thị trường tuy đắt đỏ nhưng an toàn để đầu tư.

Để thành công, xây dựng sự hiểu biết về văn hóa và mối quan hệ cá nhân là rất quan trọng. Các công ty Australia có thể tận dụng cộng đồng Việt kiều lớn tại Australia để tăng sự hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa, và đồng thời để hiểu rõ hơn về các cơ hội và rủi ro tiềm ẩn. Sự gia tăng về số lượng gia đình người Úc sống tại Việt Nam trong thập kỷ qua cũng nên được xem như là một tài sản tiềm năng có giá trị, giúp các doanh nghiệp Australia thâm nhập vào thị trường Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam và Australia đóng một vai trò thiết yếu trong việc xây dựng nhận thức về năng lực bổ sung cho nhau của nền kinh tế hai nước. Austrade và Cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam giúp từng doanh nghiệp xác định được cơ hội và các nguồn cung trên từng thị trường.

Các cơ quan chuyên trách như Phòng Thương mại Australia tại Việt Nam (AusCham) và Hội đồng Kinh doanh Australia - Việt Nam (AVBC) đại diện và thúc đẩy lợi ích của các doanh nghiệp hoạt động tại mỗi quốc gia. Các tổ chức doanh nghiệp đứng đầu ngành như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Australia (ACCI) củng cố cấu trúc mô hình doanh nghiệp với doanh nghiệp, bao gồm thu hút mạng lưới thành viên sâu rộng của tổ chức này.

Để nhấn mạnh những lợi ích và tiềm năng cơ hội phát triển của lĩnh vực thị trường và đầu tư ở cả hai nước, Australia và Việt Nam đã bổ nhiệm các Doanh nhân Tiêu biểu vào tháng 10 năm 2021. Doanh nhân tiêu biểu có trách nhiệm tiếp xúc với ngành, hội đồng kinh doanh song phương và các cơ quan chủ chốt, và báo cáo lại những kết quả tìm kiếm và đồng thời đưa ra khuyến nghị cho các Bộ trưởng tại các Hội nghị Đối tác Kinh tế Australia - Việt Nam.

austal in vietnam
Lễ hạ thủy của Austal tại Việt Nam. Có rất nhiều doanh nghiệp Australia đã có chỗ đứng và phát triển mạnh tại Việt Nam.

Thúc đẩy môi trường kinh doanh và đầu tư hấp dẫn

Sự khác biệt trong hệ thống quy định pháp lý, về tập quán văn hoá xã hội và ngôn ngữ đặt ra những thách thức cho các doanh nghiệp mới tiếp cận thị trường ở cả hai quốc gia, cũng như sự phức tạp của môi trường thúc đẩy đầu tư kinh doanh.

Xem kế hoạch thực hiện