Australian Consulate-General in Guangzhou, China (People's Republic of)

Address

12th Floor, Development Centre
No. 3 Linjiang Road
Zhujiang New City
Guangzhou 510623
China (People's Republic of)

Telephone

Fax

Website